اصفهان کامپوزیت
متنوع ترین، باکیفیت ترین و ارزانترین محصولات کامپوزیتی را از ما بخواهید.

خسارتهای خوردگی و راهكاری كامپوزیتها

یكی از مباحث بسیار مهم علمی ، فنی و اقتصادی كه كم تر از یكصد سال است توجه دانشمندان و پژوهشگران را به خود جلب كرده و مطالعات بسیار زیادی بر روی آن صورت گرفته و می گیرد ، خوردگی و به ویژه خوردگی فلزات است . خوردگی در اصل تخریب یا فساد یك ماده در اثر واكنش با محیط پیرامون خود است .

خوردگی پدیده ای مخرب و هزینه آفرین است كه همه ساله موجب هدر رفتن مبالغ هنگفتی از سرمایه كشور می شود . مصرف رو به افزایش مواد  شیمیایی خورنده و لزوم برقراری شرایط عملیاتی مختلف و بحرانی در واحدهای صنعتی ، سبب زیان های مالی و جانی فزاینده ای شده است . خوردگی علاوه بر صرف هزینه های بسیار گزاف كه به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط صاحبان صنایع پرداخت می شود ، تأثیرات منفی دیگری نیز همانند از دست رفتن انرژی ، ماده ، ایمنی و خطرات زیست محیطی را به همراه خواهد داشت . مسلما زیان های اقتصادی و محیطی خوردگی كه هر روز دامنه آنها گسترش می یابد ، بایست در صنعت رو به رشد و شكوفای ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد . زمانی اهمیت انجام این بررسی ها مشخص خواهد شد كه آماری جامع از حجم زیان های وارد شده به صنایع در اثر خوردگی در دسترس باشند . هم اكنون به دلیل نبود آمار هزینه های سالانه خوردگی ، عدم به كارگیری فن آوری های روز دنیا در كنترل خوردگی و همین طور نا آگاهی مدیران صنایع و سیاست گذاران از هزینه های این پدیده ، درصد بالایی از درآمد ملی كشور از این طریق به هدر می رود .

متأسفانه با وجود این كه ضرورت بررسی و محاسبه هزینه خسارتهای ناشی از پدیده خوردگی احساس و اثبات شده است ولی در كشور ما هنوز هیچ گونه برآورد هزینه ای در این رابطه انجام نشده است . با این وجود بر اساس آمار و ارقام جمع آوری شده توسط انجمن خوردگی ایران از هزینه های وارد شده بر دیگر كشورها می توان به آمار تقریبی خوبی در این زمینه دست یافت. بر اساس روش های معمول در كشورهای صنعتی جهان و محاسبات انجام شده ، هزینه های خوردگی در هر كشور معادل درصدی از تولید ناخالص ملی آن كشور است .هزینه های ناشی از خسارت های خوردگی معمولا ً بین 3 تا 5 درصد از مجموع تولید ناخالص ملی است . این مقدار در كشورهای صنعتی پیشرفته 3 تا 4 درصد و در كشورهای در حال توسعه 4 تا 5 درصد را شامل می شود . لازم به ذكر است كه با به كارگیری فن آوری های نوین كنترل خوردگی ، می توان 17 تا 25 درصد از خسارت های خوردگی كم كرد .

با این كه در كشورهای پیشرفته هزینه های مستقیم ناشی از خوردگی از مقادیر ذكر شده نیز كمتر بوده و بین 5/2 تا 1/3 درصد از تولید ناخالص ملی است ولی در كشورهایی همانند ایران كه هنوز خوردگی را با تعویض قطعات درمان می كنند و نه به كارگیری فن آوری های جدید كنترل خوردگی ، این مقدار می تواند تا 5 درصد افزایش یابد كه این رقم با توجه به آمار موردی انجمن خوردگی ایران عددی قابل قبول است .

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تولید ناخالص ملی را به چهار بخش اصلی تقسیم می كند كه بعضی از این بخش ها خود شامل بخش های فرعی نیز می شوند . این بخش های اصلی عبارتند از :

     1- گروه كشاورزی

     2- گروه نفت

     3- گروه صنایع و معادن

     4- گروه خدمات

خسارتهای وارده بر چهار گروه كشاورزی ، نفت ، صنایع و معادن و خدمات در سال 1383 به ترتیب 4/777 ، 4/1343 ، 7/1225 و 3/3336 میلیارد تومان و در مجموع 7/6682 میلیارد تومان بوده است . پیش بینی می شود این مقدار در پایان سال 1384به عدد 4/8458 میلیارد تومان برسد كه این عدد درصد زیادی از بودجه كشور را شامل می شود .

جهت مطالعه ادامه ، به ادامه مطلب مراجعه نمایید                                                        

فن آوری كامپوزیتی مقابله با خوردگی

فن آوری جدید مقابله با خوردگی با كاربرد مواد و مصالح صنعتی گوناگون از جمله فلزات و آلیاژها ، پلاستیك ها ، لاستیك ها ، سرامیك ها و به ویژه مواد كامپوزیت همراه بوده و برای پیدا كردن موادی مقاوم در برابر خوردگی ، نیازمند بررسی مواد گوناگون است . همچنین لازم است مقررات و روشهایی تدوین شوند كه با اعمال و اجرای آنها بتوان میزان و سرعت خوردگی را به طور قابل ملاحظه ای كاهش داد .

در جهان صنعتی امروز وسایل و ابزار زیادی به كار گرفته می شوند كه به خاطر رهایی از خوردگی ، از مواد كامپوزیتی در پیكره آنها استفاده می شود . دلیل این همه توجه ، صرفه اقتصادی این مواد در برابر خسارتهای زیاد و طولانی خوردگی فلزات است . باید توجه كرد كه با اعمال تمام راههای كنترل خوردگی نوین در صنعت ، می توان تا 25 درصد این خسارت ها را جبران كرد كه با توجه به مقادیر بسیار بالای خسارتهای خوردگی ، این مقدار رقمی بسیار زیاد ( برای سال 1383 حدود 16707 میلیارد ریال ) خواهد شد .

چندین نمونه از صنایعی كه در سایر كشورها برای مقابله با خوردگی در آنها از كامپوزیت بهره گرفته شده است عبارتند از :

 تقویت كننده های كامپوزیتی

طبق گزارش اداره فدرال بزرگراههای آمریكا پس از بررسی چندین پل از نظر سازه ای ، پوشش كم بتن ، طراحی ضعیف ، عدم مهارت كافی هنگام اجرا و سایر عوامل همانند شرایط آب و هوایی سبب ایجاد ترك در بتن و خوردگی تقویت كننده های فولادی شده است .

پس از سالها مطالعه خوردگی ، پلاستیك تقویت شده با الیاف FRP به عنوان یك جایگزین خوب برای تقویت كننده های فولادی در بتن پیشنهاد شده است . سه نوع میلگرد تقویت شده با شیشه GFRP ، تقویت شده با كربن CFRP و تقویت شده با آرامیدAFRP از انواع تجاری كامپوزیت هستند كه در صنعت ساختمان كاربرد دارند . از این مواد به جای تقویت كننده های فولادی یا كابل های پیش تنیده در سازه های بتنی پیش تنیده و غیر پیش تنیده استفاده می شود .

از آنجایی كه FRP ماده ای ناهمسانگرد است نوع و مقدار الیاف و رزین مورد استفاده ، سازگاری الیاف و كنترل كیفیت لازم هنگام ساخت آن ، نقشی اساسی در بهبود ویژگی های مكانیكی آن دارد . به طور كلی برتری های FRP به صورت زیر دسته بندی می شود :

     1- مقاومت كششی بیشتر از فولاد

     2- یك چهارم وزن میلگرد فولادی

     3- عدم تأثیر برمیدان های مغناطیسی و فركانس های رادیویی ( همانند دستگاههای بیمارستانی )

     4- نارسانایی الكتریكی و حرارتی

با توجه به این برتری ها ، FRP جایگزین مناسبی برای تقویت كننده های فولادی در سازه های دریایی ، پاركینگ ها ، عرشه پل ها ، بزرگراهها و در نهایت سازه های بسیار حساس در برابر خوردگی و میدان های مغناطیسی محسوب می شود .

    

پوشش های كامپوزیتی برای جلوگیری از خوردگی فلزات

پوشش های مقاوم در برابر خوردگی به طور معمول زیاد استفاده می شوند . اصلاح مواد به كار رفته در این پوشش ها و روش های پوشش دهی موجب افزایش برتری های این روش می شود . این روش اولا ً مقدار زیادی از هزینه های ناشی از خوردگی فلزات را كاهش می دهد و ثانیا ً به جای استفاده از مواد بسیار گران و مقاوم در برابر خوردگی ، از مواد فلزی معمولی با پوشش های نه چندان گران استفاده می شود . یكی از این پوشش های كم قیمت با مقاومت خوردگی بالا پوشش های كامپوزیتی هستند .

    

پمپ های كامپوزیتی

این پمپ ها برای ایجاد مقاومت در برابر خوردگی از مواد كامپوزیت استفاده می كنند . این پمپ ها برای پمپ كردن مواد اسیدی ، آب شور ، مواد شوینده ، حلال ها و گستره وسیعی از مواد شیمیایی به كار می روند .

 

سازه های كامپوزیتی

از پرمصرف ترین سازه های صنعتی در صنایع گوناگون كشورهای صنعتی یا رو به رشد، صفحات مشبك، نرده ها، پلكان ها،پروفیل ها و ... هستند كه خسارت مالی ناشی از خوردگی این تجهیزات فلزی به ویژه در مناطق ساحلی بسیار زیاد است .كامپوزیت ها راه حل مناسبی برای این مشكل به حساب می آیند .

 لوله های انتقال مواد

یكی دیگر از تجهیزات پرمصرف در صنعت به خصوص در صنایع نفت و گاز ، لوله های انتقال مواد در مسافت های كوتاه و بلند است كه معمولا ً تحت تأثیر محیط اطراف ، دچار خوردگی زیادی می شوند . امروزه با پیشرفت صنایع كامپوزیت لوله های كامپوزیتی جایگزین لوله های فولادی می شون

نوع مطلب : 1.3.کاربرد در صنعت نفت، 4.3.کاربرد در صنایع دریایی، 
برچسب ها : خسارتهای خوردگی و راهكاری كامپوزیتها، خوردگی، فن آوری كامپوزیتی مقابله با خوردگی، تقویت كننده های كامپوزیتی، پوشش های كامپوزیتی، پمپ های كامپوزیتی،
لینک های مرتبط :
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

امکانات جانبی
بانك اهداكنندگان غیر خویشاوند
 
 
بالای صفحه
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic